Zakres usług

 1. Ocena stanu technicznego i wycena wartości pojazdów.
 2. Szkody powypadkowe - kosztorysowanie wg programów informatycznych.
 3. Ustalenie ubytków wartości rynkowej pojazdów, powstałych w wyniku uszkodzeń w kolizjach drogowych.
 4. Wycena maszyn i urządzeń.
 5. Ocena, wykonanych napraw w pojeździe.
 6. Ustalenie parametrów technicznych pojazdów.
 7. Identyfikacja numerowa pojazdów.
 8. Pomiary faktycznego zużycia paliw przez pojazdy i środki techniczne.
 9. Doradztwo techniczne, przy kupnie pojazdów.
 10. Pomoc przy likwidowaniu szkód komunikacyjnych.
 11. Doradztwo serwisowe.

 

   Opis usług:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w wielomiesięcznym i cyklicznym procesie szkoleń przygotowuje swoich rzeczoznawców, do wykonywania na wysokim poziomie opinii i ekspertyz dotyczących pojazdów samochodowych.

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia wykonują usługi rzeczoznawcze w siedzibach podmiotów gospodarczych powiązanych umowami ze Stowarzyszeniem.

Za jakość usługi bezpośrednio odpowiedzialny jest podmiot wykonujący usługę.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, monitoruje, jakość świadczonych usług.  

Do typowych usług należy wykonywanie opinii obejmujących poniżej opisane zadania.

 

Ocena stanu technicznego i wyceny wartości pojazdów.

                  Na ustalenie stanu technicznego pojazdu i określenie wartości rynkowej pojazdu, składa się: 

  •  ocena stanu technicznego pojazdów, sprzętu technicznego obejmuje: sporządzenie dokładnego opisu stanu technicznego zespołów i podzespołów pojazdu, maszyny, urządzenia, na podstawie wykonanej oceny organoleptycznej. Przed wydaniem opinii, wykonywane są niezbędne pomiary, próba techniczna w miejscu zabudowy maszyny, urządzenia, próba drogowa, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów lub w ASO. Sporządzana opinia określa zakres niesprawności poszczególnych zespołów oraz ewentualne przyczyny powstania niesprawności lub uszkodzeń w pojeździe
  • opis stanu technicznego pojazdu jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego samochodu, lub do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu. Jest także niezbędny do ustalenia bezpośredniej przyczyny wystąpienia awarii technicznej
  • ocena stanu technicznego pojazdu, środka technicznego stanowi podstawę, do dalszej analizy umożliwiającej dokonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu lub przyczyny uszkodzeń czy awarii.

                    

           Uszkodzone sprzęgło z kołem dwumasowym                 Pomiar grubości powłok lakierowych

Czynność, w której po dokładnym zidentyfikowaniu i ustaleniu stanu technicznego pojazdu z wyposażeniem, rzeczoznawca przy użyciu katalogów informatorów i programów informatycznych określa, wartość rynkową pojazdu. Najlepiej jeśli wyceniający ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzenia własnych badań i oględzin pojazdu. Badanie takie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych przyrządów do badania grubości powłok lakierowych, pozwala na ocenę zakresu i jakości wykonywanych wcześniej napraw blacharskich i lakierniczych i ich wpływu na wartość pojazdu. Możliwe jest także ustalenie tej wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych. Proces wyceny pojazdu rzeczoznawcy przeprowadzają w zgodności z wytycznymi SRTSiRD w Warszawie.

           Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu:

          

          

Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu realizowane jest na podstawie oceny organoleptycznej pojazdu, na podstawie zestawienia odczytanych cech identyfikacyjnych z pojazdu i z dokumentów rejestracyjnych pojazdu.

Ocena stanu znaków literowych i cyfrowych naniesionych przez producenta na pole numerowe nadwozia lub ramy nośnej pojazdu i zestawienia ich z wzornictwem znaków stosownym  przez producenta pojazdu.

Ponadto w danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu określany jest rok modelowy lub rok produkcji pojazdu.

W treści  opinii wyszczególnione są parametry techniczne pojazdu, oraz jego fabryczne wyposażenie.

Poprawne wyliczenie faktycznych kosztów naprawy po kolizji lub po wypadku drogowym, realizowane jest w oparciu o program komputerowy AUDATEX. Wyliczona kalkulacja naprawy pojazdu, jest podstawą, do wykonania prawidłowej naprawy pojazdu. 

Wyliczenie, faktycznego kosztu naprawy pojazdu, wg stanu cen na dzień powstania szkody, jest podstawą do roszczenia należnego odszkodowania.  Ustalenie, prawidłowości napraw przeprowadzonych w pojeździe. 

           Ustalenie, prawidłowości napraw przeprowadzonych w pojeździe. 

        

Sposób i jakość przeprowadzonych w pojeździe napraw ma bezpośredni wpływ na przywrócenie, jego właściwego stanu technicznego.

W procesie naprawy pojazd powinien odzyskać funkcjonalność użytkową i walory estetyczne. Rzeczoznawca może ustalić zgodność przeprowadzonych napraw ze wskazanym wcześniej zakresem naprawy uszkodzeń lub zakresem zlecenia. Może również – na podstawie dokonania odpowiednich badań diagnostycznych – przeprowadzić analizę poprawności technologii naprawy. Opinie takie mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek niesolidnie przeprowadzonej naprawy lub niewłaściwie skalkulowanymi kosztami napraw.

           Ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu.

                 

Po uszkodzeniu pojazdu w kolizji lub wypadku, konieczne jest wskazanie elementów i części pojazdu, wymagających naprawy lub wymiany, przy użyciu części oryginalnych, wg technologii producenta, w celu przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim był na chwilę przed kolizją lub wypadkiem. Opinie takie dodatkowo zawierają elektroniczną dokumentację fotograficzną, obejmującą wszystkie strefy deformacji lub uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu oraz zdjęcia całego pojazdu. Opinie zapewniają dokładną dokumentację stanu pojazdu po kolizji, szczególnie przydatną w procesie dochodzenia odszkodowania, za powstałe szkody komunikacyjnej.

           Ustalenie kosztu naprawy pojazdu.

              

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, wylicza faktyczne koszty napraw, przy pomocy programów komputerowych, INFO-EKSPERT i AUDATEX.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, wylicza faktyczne koszty napraw: dla motocykli, samochodów osobowych, terenowych, ciężarowych, autobusów, naczep, przyczep, ciągników rolniczych, maszyn i urządzeń.

Poprawne wyliczenie faktycznych kosztów naprawy po kolizji lub po wypadku drogowym, realizowane jest w oparciu o program komputerowy AUDATEX. Wyliczona kalkulacja naprawy pojazdu, jest podstawą, do wykonania prawidłowej naprawy pojazdu. 

Wyliczenie, faktycznego kosztu naprawy pojazdu, wg stanu cen na dzień powstania szkody, jest podstawą do roszczenia należnego odszkodowania.  

         Ustalenie, jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw.

               

Pojazdy po wykonanej naprawie, poddaję wnikliwej ocenie, zespół, podzespół lub cały pojazd w zakresie wykonanych czynności wynikających z kart technologicznej naprawy, wg danych producenta.  W procesie naprawy pojazd powinien odzyskać pierwotną, kompletacje części i pierwotną sprawność użytkową, przy zachowaniu, walorów estetycznych wykonawstwa. Rzeczoznawca ustala zgodność przeprowadzonych napraw ze określonym w zleceniu, zakresem naprawy, lub obsługi. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i badań diagnostycznych, jest w stanie ustalić poprawności wykonanej naprawy, czy obsługi.

Wydane opinii technicznej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych, jakie powinny zostać zachowane, podczas obsługi czy naprawy, pozwalają zleceniodawcy usługi, w przypadku niedokładnie wykonanej usługi, dochodzić swoich racji na drodze postępowania ugodowego z wykonawcą naprawy, lub dochodzenia swoich racji na drodze postepowania sądowego. Każdy użytkownik naprawionego pojazdu, powinien mieć gwarancję solidnie wykonanej usługi, która uchroni go przed niespodziankami podczas eksploatacji pojazdu. Dobrze wykonana usługa, powinna być gwarantem, bezpiecznej eksploatacji pojazdu.


 Wyceny maszyn i urządzeń:

Wykonuję wyceny środków technicznych (ruchomości) w odniesieniu do wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń dla potrzeb instytucji użyteczności publicznej, Urzędów Skarbowych, Sadów, Syndyków mas upadłościowych, działów kredytów trudnych w bankowości, leasingodawców i leasingobiorców oraz dla osób fizycznych i innych firm z terenu województwa lubuskiego.

           

 

DO GÓRY

Informacje o plikach cookie - ta strona używa plików Cookies. Jeżeli dalej będziesz korzystał z przeglądania strony, to znaczy, że wyrażasz zgodę na ich używanie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information